AIMS

Spravujte všetko - štítky, produkty, zásoby, používateľov a údaje - z jedného miesta.

AIMS - Advanced Information Management System bol vytvorený exkluzívne na správu ESL systému SOLUM Newton.

Aims Dashboard

Vynovené rozhranie a ikony na ovládacom paneli Aims Dashboard vám poskytujú prístup k analytickým údajom a nástrojom, ktoré vám umožnia efektívnejšie riadiť celú prevádzku. Niekoľkými kliknutiami môžete vyhľadať produkty, zobraziť úroveň zásob, spravovať profily používateľov a vytvárať systémové prehľady.

Aims Layout Designer

AIMS je vybavená jednoduchým a používateľsky prívetivým nástrojom na návrh dizajnu ESL. Vaše ESL štítky budú komunikovať tak, aby vizuálne zodpovedali predávaným produktom alebo značke vášho obchodu.

Aims Manager

Aplikácia Aims Manager umožňuje vašim zamestnancom spravovať štítky oveľa rýchlejšie a jednoduchšie, takže sa môžu sústrediť na veci, ktoré sú pre vašu firmu najdôležitejšie.

Jednoduchá integrácia so SW riešeniami 3tích strán

Modulárna architektúra systému Aims umožní, že ho možno rýchlo a jednoducho integrovať s už existujúcimi IT riešeniami prostredníctvom rozhrania REST API.

Robustná dátová bezpečnosť

Na zabezpečenie nepretržitej ochrany dátovej komunikácie medzi štítkami, bránami a servermi využívame viacero overovacích a šifrovacích protokolov ako aj proprietárny komunikačný štandard.

ESLRetail_UnityMedia

Stianhi

ESLIndustry_UnityMedia

Stianhi

Double-click this headline to edit the text.

Double-click this headline to edit the text.

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Double-click this headline to edit the text.

Double-click this headline to edit the text.

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Spojte sa s nami

Ak chcete vidieť viac alebo hovoriť o svojom ďalšom projekte, kontaktujte nás ešte dnes.