Beacons

Malý IoT pomocníci, veľké možnosti v reálnom živote

V našej ponuke nájdete iba tie najspoľahlivejšie beacon-y a tagy. Sú predurčené na využitie v retaile, logistike, priemysle, zdravotníctve ako aj pri vytváraní riešení Smart Building. Riešenie zároveň na aplikačnej úrovni poháňa umelá inteligencia.

V reálnom čase zobrazí predvolené reporty a pohľady umožňujúce sledovanie objektov, indoor navigáciu, zobrazovanie rôznych senzorických dát, a mnohé ďalšie. V prípade marketingového využitia vie zobraziť aktuálnu personalizovanú ponuku klientom retailovej predajne, alebo gastro zariadenia v rámci proximity marketingu v reálnom čase.

Radi Vám poradíme pri návrhu riešenia ako aj samotnej realizácii projektu. V našom portfóliu nájdete tagy prispôsobené ich konkrétnemu využitu pre retail, Industry 4.0 prípadne iné oblasti Vášho biznisu.

Double-click this headline to edit the text.

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Benefity

malé zariadenie so životnosťou baterky 5 rokov

minimalizácia CAPEX nákladov, jednoduchá inštalácia a rollout infraštruktúry

modulárne riešenie umožňujúce prispôsobenie systému požiadavkám klienta

enterprise-ready riešenie s možnosťou brandingu zariadení

spoľahlivé technické a technologické riešenie beaconov

Use cases

Industry 4.0 / Logistika: aplikácie typu Hľadaj a nájdi
Industry 4.0 / Logistika: Sledovanie materiálu a objednávok
Industry 4.0 / Logistika: Monitorovanie faktorov externého prostredia
Industry 4.0 / Logistika: Sledovanie prístupov a pohybu po objekte, bezpečnosť
Industry 4.0 / Logistika: Menežment roll-kontajnerov, paliet a prepravných boxov
Zdravotníctvo: aplikácie typu Hľadaj a nájdi
Zdravotníctvo: Indoorová geolokácia a navigácia po priestoroch nemocnice
Zdravotníctvo: Menežment postelí
Zdravotníctvo: Menežment aktív a zásob
Smart Buildings: aplikácie typu Hľadaj a nájdi
Smart Buildings: Vnútroobjektová geolokácia a navigácia
Smart Buildings: Služby založené na lokačných službách beacon tagov

Tagy pre aktíva

Pripevnite tagy na mobilné aktíva (tovar, produkty, stroje a zariadenia...) a sledujte ich pozíciu, využitie prípadne ich kondíciu. Optimálne pre aplikácie Industry 4.0 (sledovanie pohybu aktív, ich dostupnosti...)

Osobné tagy

Tagy určené pre Vašich zamestancov, alebo klientov / partnerov kt. sa pohybujú vo Vašom objekte. Umožňujú monitoring pohybu osôb, monitoring vstupov do konkrétnych častí objektu, optimalizáciu využitia priestorov podľa dát z tagov, prípadne informujú o využívaní zariadení. Optimálne pre bezpečnostné a monitorovacie aplikácie.

Senzorické tagy

Špeciálne senzorické tagy, ktoré umožňujú monitoring externého prostredia a sledovanie viacerých faktorov ako napríklad teploty, svetelnosti, vlhkosti vzduchu, a iných. Monitoring prebieha v reálnom čase.

Stacionárne marketingové tagy

Pripevnite ich na stenu, regál, alebo produkt. Integrujte ich funkcionalitu do svojej mobilnej aplikácie a využívajte tagy na interakciu so zákazníkmi, publikáciu a distribúciu marketingového alebo informačného obsahu na základe aktuálnej pozície alebo na interiérový geolokačný systém v rámci väčších objektov (napr. nákupné centrá, veľké predajné prevádzky, atď...).

Konektivita

Široká paleta podporovaných typov prenosu dát od BLE štandardu až po dedikovanú infraštruktúru určenú pre IoT zariadenia.

Senzorika

Jednotlivé tagy sú vybavené podľa potreby rôznymi senzormi na monitorovanie napríklad teploty, zrýchlenia, vlhkosti atď.

Energia

Okrem monitoringu externých faktorov prostredia zasielajú tagy informácie aj o sebe - napríklad stav bateriek alebo dostupnosť USB nabíjania, a iné.

Spojte sa s nami

Ak chcete vidieť viac alebo hovoriť o svojom ďalšom projekte, kontaktujte nás ešte dnes.