AI Chatbot

Chatbot je komplexná softvérová platforma, ktorá dokáže komunikovať zrozumiteľným jazykom

Konverzačný chatbot je komplexná softvérová platforma, ktorá dokáže komunikovať zrozumiteľným jazykom s Vašimi klientami alebo zamestnancami.

Vďaka štandardu NLP = Native Language Processing = vie porozumieť aj v prípade nepresného = hovorového prejavu klienta / zamestanca, alebo štandardných typo chýb pri písaní.
Či hovoríme chatbot, mailbot alebo voicebot, v každej situácii dokáže efektívne automatizovať procesy a nahradiť ľudskú pracovnú silu. Stačí aby porozumel požiadavke a dokáže nielen poradiť, ale aj vyžiadať si chýbajúce údaje, zabezpečiť ich distribúciu do ďalších systémov, predpripraviť formuláre, pomôcť pri ich vypisovaní, pomôcť v procese predaja, podpory alebo pri obyčajnom získavaní informácií.

Tento asistent sa neunaví – je k dispozícii 24/7 a neustále sa učí.

Naša ponuka Botov

CHATbot

Konverzačná komunikácia prostredníctvom automatizovaného chatu v reálnom čase.

MAILbot

Mailová komunikácia kde umelá inteligencia CHATbotu reaguje na prijaté maily a rozhoduje o ich ďalšej distribúcii alebo odpovedi.

VOICEbot

Speech to Text riešenie ktoré umožňuje automatizáciu telefonickej komunikácie.

Double-click this headline to edit the text.

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Benefity

Optimalizácia

Eliminácia rutinných a monotónnych operatívnych činností, fokus zamestancov na riešenie komplexných problémov, ktoré vyžadujú ľudský faktor.

Automatizácia

Štandardizácia, automatizácia a zrýchlenie procesu vybavovania požiadaviek.

Modulárnosť

Vďaka architektúre riešenia a modulárnosti je systém možné napojiť na existujúce podnikové systémy.

Reporting

Prehľadný a komplexný reporting.

Profesionalita

Zvýšenie zákazníckej spokojnosti a dostupnosť podpory 24/7.

Use cases

Registračný proces s prípadným overením totožnosti (GDPR – compliant)
Predajný proces (up-sale, cross-sale, ...) zakončený objednávkou a platbou
Automatizované spracovanie reklamácií od identifikácie obchodného prípadu až po návrh riešenia
Zjednodušenie procesu zadávania informácií i poistným udalostiam (napr. dopravná nehoda...)
Interná komunikácia HR oddelenia so zamestnancami (množstvo dovolenky, žiadosť o dovolenku, vypĺňanie rôznych formulárov, žiadosť o benefity...)
Zmeny v zákazníckych údajoch
Klasické informovanie zákazníkov prostredníctvom webových stránok, mobilných aplikácií alebo dedikovaných botov na sociálnych sieťach
A mnohé iné...

Spojte sa s nami

Ak chcete vidieť viac alebo hovoriť o svojom ďalšom projekte, kontaktujte nás ešte dnes.