Industry 4.0

Smart logistika a warehousing = efektívne riešenia pre spoločnosti rôznych veľkostí.

Súčasná doba vyžaduje efektívne a SMART riešenia aj pre oblasť inteligentnej intralogistiky a skladov. Rýchlosť, efektívnosť, spoľahlivosť a digitálne technológie sú základné piliere našich riešení.

Cieľom našich riešení je dosiahnuť súhru ľudí, strojov, softvéru a individuálnych požiadaviek vyplývajúcich z individuálnych procesov vašej spoločnosti. Vhodné riešenie pritom nemusí byť iba o automatizácii = systém tovarových a materiálových tokov a ich správa, inovatívne informačné technológie a správny mix manuálnych, poloautomatizovaných a plnoautomatizovaných procesov sú výsledkom systematického spoločného úsilia s cieľom dosiahnuť elimináciu zbytočných nákladov, prestojov prípadne minimalizáciu chybovosti v procesoch. Naše riešenia pre tento segment vznikajú vždy na báze partnerstva a dôvery.

Služby

Poradenstvo a Manažment

Súčasná doba vyžaduje efektívne a SMART riešenia aj pre oblasť inteligentnej intralogistiky a skladov. Rýchlosť, efektívnosť, spoľahlivosť a digitálne technológie sú základné piliere našich riešení.

Vývoj softvéru

Súčasná doba vyžaduje efektívne a SMART riešenia aj pre oblasť inteligentnej intralogistiky a skladov. Rýchlosť, efektívnosť, spoľahlivosť a digitálne technológie sú základné piliere našich riešení.

Systémová integrácia

Súčasná doba vyžaduje efektívne a SMART riešenia aj pre oblasť inteligentnej intralogistiky a skladov. Rýchlosť, efektívnosť, spoľahlivosť a digitálne technológie sú základné piliere našich riešení.

IT bezpečnosť

Súčasná doba vyžaduje efektívne a SMART riešenia aj pre oblasť inteligentnej intralogistiky a skladov. Rýchlosť, efektívnosť, spoľahlivosť a digitálne technológie sú základné piliere našich riešení.

Podpora

Súčasná doba vyžaduje efektívne a SMART riešenia aj pre oblasť inteligentnej intralogistiky a skladov. Rýchlosť, efektívnosť, spoľahlivosť a digitálne technológie sú základné piliere našich riešení.

Benefity

Spojte sa s nami

Ak chcete vidieť viac alebo hovoriť o svojom ďalšom projekte, kontaktujte nás ešte dnes.