sales@unity.sk

Služby

Komplexná ponuka IT a kreatívnych služieb

Portfólio služieb UNITY

Naše komplexné portfólio služieb Vás bezpečne prevedie každým Vaším projektom. ČI potrebujete poradenstvo a konzultácie, návrh optimálneho riešenia, integráciu alebo technickú podporu. V našom portfóliu nájdete kompetencie celého nášho tímu.

Poradenstvo a Manažment

Pri všetkých realizovaných projektoch ponúkame profesionálne kompetencie a dlhoročné skúsenosti pre oblasť projektovej analýzy a poradenstva pri návrhu jednotlivých častí projektu.
V spolupráci s klientom definujeme očakávané a kvantifikovateľné výstupy projektu, navrhneme optimálne riešenie a naprojektujeme samotnú realizáciu projektu a jeho uvedenie do reálneho života.

Samozrejmosťou je dedikovaný projektový manažér, ktorý je zodpovedný za realizáciu projektu od analytickej fázy až po odovzdanie riešenia na kľúč.

Kreatíva a dizajn

Kreatívna DNA je súčasťou našej firemnej kultúry. Či sa jedná o "umenie" alebo funkčný dizajn profesionálne zvládneme všetky výzvy.
Aj v prípade technologických projektov je ich vizuálna stránka viac ako dôležitá. Či už klient hľadá funkčné riešenie užívateľského rozhrania pre softvér alebo potrebuje vytvoriť marketingový obsah pre technologické riešenie (napr. svet produktových mikrostránok, informačný obsah pre dotykové riešenia, atď...) naši kreatívci sú tu pre Vás.

Podľa projektového zadania zložíme dedikovaný tím odborníkov, ktorí v spolupráci s Vami navrhnú optimálne riešenie, spĺňajúce nielen Vaše očakávania, ale aj očakávania klientov, alebo partnerov. Ak chcete, radi Vám povieme viac o tom, ako pracujeme.

Vývoj softvéru

Vývoj softvéru je základným stavebným pilierom ponuky služieb našej spoločnosti.

Či sa jedná o vývoj internetového riešenia, mobilnej aplikácie, integráciu softvérového riešenia na mieru, alebo kustomizáciu a rozšírenie technologickej inštalácie v rámci nami ponúkaných technologických riešení náš tím skúsených vývojárov je Vám plne k dispozícii.

Máme skúsenosti s optimalizáciou business procesov, vytváraním riešení, ktoré uľahčia Vašim zamestnancom každodenné pracovné úlohy, pomôžu a zjednodušia ich exekúciu, alebo sú určené na interakciu a informovanie zákazníkov.

Systémová integrácia

Izolácia aplikácií zvyšuje nároky manažérske výkony a úroveň kontroly procesov. Zároveň znemožnuje využitie dát naprieč individuálnymi systémami. V prípade AV projektov nedostupnosť kvalitných a konzistentných dát predstavuje tzv. "show-stopper".
Systémová integrácia je proces prepájania viacerých využívaných systémov do fungujúceho celku, tak aby boli schopné navzájom komunikovať a spolupracovať a dosahovala sa tak vyššia efektívnosť pri využívaní dostupných dátových zdrojov a rôznych funkcionalít. V prípade našej spoločnosti sa však nejedná len o zlučovanie IT systémov ale aj externých AV systémov, ktoré umožňujú rozšírenú reprezentáciu dát na digitálnych zobrazovacích zariadeniach, prípadne ich interaktívnu manipuláciu.

IT bezpečnosť

Trendom posledných rokov v oblasti IT je zvyšujúce sa množstvo rôznych sofistikovaných útokov na rôzne typy spoločností s cieľom kompromitácie dát a údajov. Nebezpečenstvo pritom nepredstavuje iba krádež dát a údajov. Nezabúdajte napríklad na reputačné riziko, ktoré môže byť pre spoločnosť likvidačné.
Technologický pokrok a čoraz vyššia závislosť spoločností od IT technológií zvyšujú nároky aj na mieru zabezpečenia systémov. Súčasťou nášho portfólia je komplexná ponuka služieb v oblasti IT bezpečnosti = či už sa jedná o ochranu Vašej infraštruktúry, bezpečnosť a komfort pri používaní systémov a mobilných aplikácií, alebo bezpečnostné audity = penetračné testovanie, etický hacking, a ďalšie.

Podpora

Dodaním IT alebo AV systému to pre nás nekončí. Každý systém potrebuje starostlivosť a každý zákazník potrebuje technickú a klientskú podporu.
Ku každému projektu ako aj zákazníkovi pristupujeme individuálne. Podľa toho nastavujeme aj parametre spolupráce po odovzdaní projektu a jeho uvedení do produkcie. Samotná Podpora je nastavená podľa požiadaviek klienta, jeho interných politík ako aj nárokov ktoré má na podporu samotný systém.

Mám záujem o riešenie

Potrebujete optimalizovať výdavky investičného charakteru? 
Prípadne si samotnú investíciu rozložiť na dlhšie časové obdobie? Je pre Vás dôležité rozlišovať medzi CAPEX / OPEX nákladmi? Vyžaduje Váš top menežment alebo akcionári rýchlejšie ROI? Máme pre Vás riešenie, ktoré Vám radi vysvetlíme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.