sales@unity.sk
June 8, 2020

ESL a určovanie polohy - indoor navigácia.

Využívanie elektronických štítkov Newton ESL prináša hneď niekoľko výhod, jednou z nich je jasná a presná lokalizácia v priestore prevádzky / skladu.

Rozmach technológií a digitalizácia procesov ponúkajú podnikateľom možnosti ako jednoduchšie a efektívnejšie spravovať a riadiť jednotlivé firemné procesy a partnerov. Jednou z takýchto funkcionalít je možnosť využívania lokalizačných služieb – či už v podobe využitie geolokačných funkcií na stanovenie polohy a sledovanie v logistike, alebo v podobe lokálnej lokalizačnej služby využiteľnej v priestoroch prevádzky respektíve skladu na určenie polohy konkrétnej tovarovej položky, na sledovanie pohybu produktov a aktív spoločnosti, alebo na optimalizáciu priestorového uloženia produktov. 

ESL a lokalizačné služby

Dostupnosť a využívanie paralelne fungujúcich maloobchodných kanálov (omnichannel) predstavujú na jednej strane výhodu z pohľadu predajných aktivít a marketingu, z pohľadu dennej operatívy a logistických operácií tento benefit však komplikuje možnosť sledovania jednotlivých kanálov a ich správu.

Aj v tomto prípade sa možnosť aktívnej lokalizácie rôznych typov firemných aktív alebo určenia polohy konkrétneho tovaru javí ako kľúčová funkcionalita ktorá významným spôsobom napomáha optimalizácii procesov a tiež rýchlosti. Zamestnancom umožňuje získať predstavu o tom kde sa konkrétne aktíva / produkty nachádzajú, čo v konečnom dôsledku podporuje kvalitnejšie rozhodnutia.

Sklad, logistika a dodávatelia

V súčasnej dobe trh ponúka množstvo technologických riešení pre riešenie potreby geolokalizácie. Či už je cieľom optimalizácia logistických procesov, kontrola pohybu aktív, resp. nákladnej prepravy, je často výhodou využiť kombináciu viacerých riešení na dosiahnutie optimálneho výsledku. 

Preto sú elektronické štítky Newton ESL skvelým riešením ktoré vie geolokačné funkcie doplniť na tej najnižšej úrovni – priamo v sklade na skladových regáloch. Riešenie umožní presnú lokalizáciu konkrétneho produktu, tak isto ako aj produktov, najmä v prípade ak je využívaná funkcia pick-by-light o ktorej budeme hovoriť v našich ďalších blogoch.

Okrem samotnej signalizácie polohy produktu cez vstavané LED svetlo, umožní lokačná sieť vytvorená z ESL štítkov presne a jednoducho lokalizovať presné umiestnenie produktu v sklade a túto polohu kombinovať a dať do kontextu aktuálnej polohy skladníka / vozíka / kontajneru alebo palety.

Súvisiacimi benefitmi sú v tomto prípade eliminácia chybovosti pri pickovaní tovaru a následnej nakládke, okamžitá vizuálna informácia o sklade zásob v reálnom čase, ako aj úspory na nákladoch súvisiacich s logistickými procesmi.

Prevádzky

Množstvo artiklov v maloobchodnej prevádzke, ako aj politika optimalizácie ich umiestnenia v prevádzke na základe behaviorálnych dát o správaní zákazníka sprevádza problém s určením ich umiestnenia najmä v čase. ESL pomáhajú zamestnancom, ktorí sú zodpovedný za dokladanie tovarov, resp. za prípravu balíkov pre klientov nakupujúcich cez eshop vykonávať tieto úlohy rýchlejšie, bez chýb a v optimálnom poradí. Mobilná aplikácia na pickovanie sa môže zmeniť na lokalizátor produktu a v reálnom čase ukázať umiestnenie hľadaného produktu v prevádzke. Tak isto ako vie navrhnúť optimálnu postupnosť jednotlivých krokov s cieľom proces dokladania alebo prípravy online objednávky urýchliť. 

Tak ako v prípade logistiky aj v tomto prípade sú súvisiacimi benefitmi eliminácia chybovosti, vizuálna informácia o hľadanom produkte vďaka LED signalizácii, a jednoznačné úspory na nákladoch súvisiacich s uvedenými procesmi.

Je samozrejme dôležité spomenúť, že lokalizačné benefity s podporou softvérového nástroja vedia využívať aj klienti. Víziou je možnosť „uploadnuť“ nákupný zoznam do virtuálneho košíka v dedikovanej aplikácii alebo webstránky a po príchode do prevádzky zoznam iniciovať, nechať si navrhnúť optimálnu cestu a aktivovať si signalizáciu požadovaných tovarov.

Riadenie procesov

Maloobchodné siete a jednotlivé procesy a operácie často presahujú využívanie jedného predajného alebo distribučného kanála. Pri kombinácii online predaja s typickou kamennou prevádzkou je táto komplexnosť procesov ešte hmatateľnejšia. A detailov a úloh na ktoré treba brať ohľad je jednoducho príliš veľa. V tomto momente do hry vstupujú digitálne technológie ktoré pomáhajú procesy digitalizovať a zároveň zjednodušovať. 

To je aj hlavnou úlohou elektronických štítkov ESL. Predstavujú jeden z kľúčových „detailov“, ktoré vedia synergicky pomôcť lepšim výsledkom aj v iných oblastiach fungovania maloobchodných prevádzok a sietí. Keďže sú všetky elektronické štítky zapojené do jednej infraštuktúry a zdieľajú spolu centralizovanú databázu, umožňujú zber údajov zo štítkov na jednom mieste. A teda zabezpečujú rovnaký prístup k informáciám (aj v čase aj priestore) pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

Cenovo výhodné riešenie?

SOLUM ESL elektronické štítky sú z pohľadu lokačných služieb a súvisiacich benefitov a vynaložených nákladov naozaj lacnou inováciou. Na komunikáciu využíva štandard Low Power Wide Area Networks (LPWAN)a existujúce pripojenia Wi-Fi na výmenu informácií potrebných pre lokalizačné služby a ich zdieľanie s inými zariadeniami / systémami.

Okrem toho sú elektronické štítky zároveň optimalizované tak, aby aj v prípade využívania lokalizačných služieb efektívne využívali životnosť batérie. 

Rozšírte svoju obchodnú činnosť so SOLUM

Inovácie sú nevyhnutné. Inovácie znamenajú konkurencieschopnosť. Inovácie znamenajú byť o krok vpred. Využite preto aj vy nové technológie a vstúpte do sveta digitalizácie spolu s nami a elektronickými štítkami Newton.

Náš partner pre oblasť ESL, spoločnosť SOLUM je od roku 2007 lídrom v tejto oblasti.V prípade otázok nás kontaktujte alebo navštívte našu webovú stránku ešte dnes: www.unity.sk alebo nás kontaktujte na sales@unity.sk / esl@unity.sk.

Back to blog