sales@unity.sk
June 29, 2020

Čo je to ESL?

Elektronické štítky (alebo „ESL“) sú v podstate digitálnou verziou papierového štítku, využívajú technológiu „elektronického“ papiera.


Sú umiestnené priamo v regáloch v maloobchodnej predajni. Zákazníci majú jednoduchý prístup k základným funkciám ESL a zobrazovaným informáciám ako aj pokročilým – interaktívnym funkciám ako aj informovanie zamestnancov prevádzky o vypredanom produkte, zavolanie zamestnanca – potreba pomoci, a mnohé ďalšie.

ESL sú v nízkoenergetické digitálnej zobrazovacie jednotky s bezdrôtovým pripojením a ďalšími funkciami. Systém ma 3 hlavné komponenty: ekosystém na správu štítkov, komunikačnú infraštruktúru a samotné elektronické štítky. Systémy ESL má vlastnú databázu, ktorú je možné prepojiť s doslova akýmkoľvek systémom tretích strán a čerpať z neho dôležité informácie. Keďže všetky dostupné údaje, sú ukladané v centrálnom dátovom úložisku, riadenie jednotlivých operácií naprieč rôznymi kanálmi je jednoduché a transparentné.

ESL uľahčujú nielen cenotvorbu ale aj „manažment“ maloobchodu. Zamestnanci môžu jednoducho upravovať a následne monitorovať údaje komunikované prostredníctvom ESL a to z mobilnej aplikácie alebo z centrálneho miesta.

Ďalším benefitom využívania ESL sú dodatočné synergie ako je optimalizácia pracovného času vďaka digitalizácii niektorých pracovných úloh, znižovanie nákladov a ďalšie. Zamestnanci vedia priamo z mobilného zariadenia aktualizovať informácie o produkte, jeho cenu, lokalizovať informácie a realizovať ďalšie úkony.

Ako funguje ESL

ESL ekosystém je založený na jednoduchom procese: prenos údajov do ESL, ich následná aktualizácia a zobrazenie samotnej informácie. Systém na správu elektronických štítkov zabezpečuje prácu s dátami, ich korektnosť a konzistenciu v čase a priestore. Využitím bezdrôtového prepojenia v natívnom SOLUM formáte sú dátové aktualizácie – dátové pakety – odosielané v pravidelných intervaloch alebo adhoc na koncové zariadenia ESL. Nakoniec sa dáta prenesené do ESL zariadenia a zobrazia sa na jeho obrazovke. Čo je nutné zdôrazniť – v čase keď ESL štítok zobrazuje na displeji informácie nespotrebováva žiadnu elektrickú energiu = túto potrebuje len na aktualizáciu štítku dátami z centrálneho systému. 

Ani veľké vzdialenosti medzi centrálnym systémom na správu ESL a konkrétnou prevádzkou nepredstavujú pre prevádzkovateľa predajne / resp. siete predajní žiadny problém. Riešenie je v podobe stabilného a spoľahlivého partnera kt. zabezpečuje na svojej infraštruktúre dátové prenosy z centrály do prevádzky. Samotná distribúcia obsahu v rámci prevádzky je zabezpečovaná vlastnými zariadeniami ESL ekosystému = natívnymi bránami pre distribúciu signálu cez štandard Wifi alebo SubGiga. 

Špičkový výkon systému ESL a flexibilita

Produkty SOLUM si svoje meno v segmente retail získali najmä pre svoju inovatívnosť, moderný dizajn a profesionálne funkcie. Najnovšia generácia produktov, Newton ESL, je zďaleka najefektívnejšia rada produktov, vďaka systému pokročilého riadenia, novým funkciám a rozšíreniam, životnosti batérie ako aj odolnosti zariadenia. Vo všetkých parametroch ESL systém SOLUM určuje trendy a smerovanie technológie ESL do budúcnosti. Flexibilita systému – najmä z pohľadu jeho nekonečnej škálovateľnosti a možnosti prepojenia so systémami tretích strán z neho robia správnu voľbu a investíciu do budúceho rozvoja. 

Centrálny systém na správu ESL - AIMS - je k dispozícii vo verziách SaaS, Cloud a OnSite. Umožňuje tak jeho nasadenie naozaj v každom prostredí – či už je striktne regulované internými smernicami, alebo nie, či vyžaduje inštaláciu systému vo vlastnom prostredí, alebo umožňuje využívanie aj Cloudovej varianty, máme pre klienta k dispozícii všetky možné alternatívy. 

Dajte systému šancu – spustite s nami pilotnú prevádzku systému, tzv. Proof of Concept

Newton ESL – to je široká škála ESL produktov, určených na digitalizáciu maloobchodných operácií, to sú konkurenčné výhody, to je inovácia. Pre viac informácií o SOLUM ESL Newton, AIMS, Newton TOUCH a našich iných produktoch nás neváhajte kontaktovať: www.unity.sk

Back to blog