sales@unity.sk

Chatbot

Sme technologická spoločnosť

Integrujeme nástroje pre extrakciu štruktúrovaných a neštruktúrovaných údajov a automatizované spracovanie jazyka, s dôrazom na slovenčinu, jazyky stredoeurópskeho regiónu a angličtinu. 

Zároveň ponúkame široký diapazón komunikačných kanálov a “scenárov” v ktorých vieme tieto nástroje zobraziť a sprístupniť pre Vašich zamestnancov, klientov, alebo partnerov.

Ktorý variant vám vyhovuje najviac?

Chatbot

Mailbot

Voicebot

Digital Human

Holografický avatar on-site / virtuálny avatar online

Benefity riešenia

  • Virtuálny asistent dostupný vo viacerých jazykoch 24/7
  • Možnosť využitia rozličných komunikačných kanálov (Google Business Messages, RCS / SMS, webwidget, sociálne siete, …)
  • Možnosť integrácie LLM modelov ako ChatGPT
  • Možnosť flexibilného rošírenia funkcionality o doplnkové funkcie - rezervácia stretnutí, napojenie na platobné schémy, frictionless prepojenie offline a online sveta pre retail segment, a mnohé iné
  • Sofistikovaný a dostupný ako Digital Human pre online / offline aplikácie
  • Plne kompatibilný s GDPR / ochranou osobných údajov

Navrhujeme a implementujeme efektívne konverzačné rozhrania - chatbotov a doplnkové nástroje, ktoré ich poháňajú a zároveň rozširujú ich možnosti.

Ponúkame a realizujeme analýzu a spracovanie veľkého množstva neštruktúrovaného textu pomocou metód počítačovej lingvistiky a technológií pre strojové učenie a umelú inteligenciu.

Dostupné doplnkové nástroje

Predspracovanie textu

Vykonáva operácie nevyhnutné pre ďalšiu analýzu, predovšetkým tokenizáciu, lematizáciu a korekciu preklepov.

Klasifikácia textu

Klasifikačný modul nám pomáha so zaraďovaním voľného textu do individuálnych tematických množín.

Analýza gramatiky

Gramatická analýza nám umožňuje identifikovať jednotlivé slovné druhy a zároveň iné tvaroslovné kategórie v spracovávanom texte.

Extrakcia parametrov a pomenovaných entít

Vo voľnom texte indentifikujeme pomocou tohto nástroja rôzne parametre - predovšetkým časové a fyzikálne, ako aj rôzne druhy vlastných mien (mená, priezviská, produkty, geo-entity a iné podľa potreby klienta.)

Riadenie toku konverzácie

Používame konverzačný model založený na neurónových sieťach. To nám umožňuje flexibilne a rýchlo reagovať na veľké množstvo rôznych variánt konverzácií, dokonca aj konverzácií s rôznymi témami.

Vyťažovanie dokladov

Ekosystém podporuje a pracuje s jedným z najkvalitnejších dostupných modelov pre vyťažovanie textu z dokladov, vrátane podpory slovenských OP.

Mám záujem o riešenie

Potrebujete optimalizovať výdavky investičného charakteru? 
Prípadne si samotnú investíciu rozložiť na dlhšie časové obdobie? Je pre Vás dôležité rozlišovať medzi CAPEX / OPEX nákladmi? Vyžaduje Váš top menežment alebo akcionári rýchlejšie ROI? Máme pre Vás riešenie, ktoré Vám radi vysvetlíme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.