Čo je to ESL?

Elektronické štítky (alebo „ESL“) sú v podstate digitálnou verziou papierového štítku, využívajú technológiu „elektronického“ papiera.


Sú umiestnené priamo v regáloch v maloobchodnej predajni. Zákazníci majú jednoduchý prístup k základným funkciám ESL a zobrazovaným informáciám ako aj pokročilým – interaktívnym funkciám ako aj informovanie zamestnancov prevádzky o vypredanom produkte, zavolanie zamestnanca – potreba pomoci, a mnohé ďalšie.

ESL sú v nízkoenergetické digitálnej zobrazovacie jednotky s bezdrôtovým pripojením a ďalšími funkciami. Systém ma 3 hlavné komponenty: ekosystém na správu štítkov, komunikačnú infraštruktúru a samotné elektronické štítky. Systémy ESL má vlastnú databázu, ktorú je možné prepojiť s doslova akýmkoľvek systémom tretích strán a čerpať z neho dôležité informácie. Keďže všetky dostupné údaje, sú ukladané v centrálnom dátovom úložisku, riadenie jednotlivých operácií naprieč rôznymi kanálmi je jednoduché a transparentné.

ESL uľahčujú nielen cenotvorbu ale aj „manažment“ maloobchodu. Zamestnanci môžu jednoducho upravovať a následne monitorovať údaje komunikované prostredníctvom ESL a to z mobilnej aplikácie alebo z centrálneho miesta.

Ďalším benefitom využívania ESL sú dodatočné synergie ako je optimalizácia pracovného času vďaka digitalizácii niektorých pracovných úloh, znižovanie nákladov a ďalšie. Zamestnanci vedia priamo z mobilného zariadenia aktualizovať informácie o produkte, jeho cenu, lokalizovať informácie a realizovať ďalšie úkony.

Ako funguje ESL

ESL ekosystém je založený na jednoduchom procese: prenos údajov do ESL, ich následná aktualizácia a zobrazenie samotnej informácie. Systém na správu elektronických štítkov zabezpečuje prácu s dátami, ich korektnosť a konzistenciu v čase a priestore. Využitím bezdrôtového prepojenia v natívnom SOLUM formáte sú dátové aktualizácie – dátové pakety – odosielané v pravidelných intervaloch alebo adhoc na koncové zariadenia ESL. Nakoniec sa dáta prenesené do ESL zariadenia a zobrazia sa na jeho obrazovke. Čo je nutné zdôrazniť – v čase keď ESL štítok zobrazuje na displeji informácie nespotrebováva žiadnu elektrickú energiu = túto potrebuje len na aktualizáciu štítku dátami z centrálneho systému. 

Ani veľké vzdialenosti medzi centrálnym systémom na správu ESL a konkrétnou prevádzkou nepredstavujú pre prevádzkovateľa predajne / resp. siete predajní žiadny problém. Riešenie je v podobe stabilného a spoľahlivého partnera kt. zabezpečuje na svojej infraštruktúre dátové prenosy z centrály do prevádzky. Samotná distribúcia obsahu v rámci prevádzky je zabezpečovaná vlastnými zariadeniami ESL ekosystému = natívnymi bránami pre distribúciu signálu cez štandard Wifi alebo SubGiga. 

Špičkový výkon systému ESL a flexibilita

Produkty SOLUM si svoje meno v segmente retail získali najmä pre svoju inovatívnosť, moderný dizajn a profesionálne funkcie. Najnovšia generácia produktov, Newton ESL, je zďaleka najefektívnejšia rada produktov, vďaka systému pokročilého riadenia, novým funkciám a rozšíreniam, životnosti batérie ako aj odolnosti zariadenia. Vo všetkých parametroch ESL systém SOLUM určuje trendy a smerovanie technológie ESL do budúcnosti. Flexibilita systému – najmä z pohľadu jeho nekonečnej škálovateľnosti a možnosti prepojenia so systémami tretích strán z neho robia správnu voľbu a investíciu do budúceho rozvoja. 

Centrálny systém na správu ESL - AIMS - je k dispozícii vo verziách SaaS, Cloud a OnSite. Umožňuje tak jeho nasadenie naozaj v každom prostredí – či už je striktne regulované internými smernicami, alebo nie, či vyžaduje inštaláciu systému vo vlastnom prostredí, alebo umožňuje využívanie aj Cloudovej varianty, máme pre klienta k dispozícii všetky možné alternatívy. 

Dajte systému šancu – spustite s nami pilotnú prevádzku systému, tzv. Proof of Concept

Newton ESL – to je široká škála ESL produktov, určených na digitalizáciu maloobchodných operácií, to sú konkurenčné výhody, to je inovácia. Pre viac informácií o SOLUM ESL Newton, AIMS, Newton TOUCH a našich iných produktoch nás neváhajte kontaktovať: www.unity.sk

Tri spôsoby, ako digitálne štítky Newton pomáhajú zamestnancom


Digitálne štítky Newton priamo i nepriamo pomáhajú zamestnancom tým, že premosťujú rýchlejšiu komunikáciu medzi zákazníkmi a zamestnancami prevádzky, zvyšujú produktivitu zamestnancov a v neposlednom rade prispevajú k výraznej úspore času.


Efektívny proces komunikácie medzi zákazníkmi a zamestnancami

S rýchlosťou aktualizácie a zobrazenie nového obsahu až10x vyššou ako pri iných elektronických štítkoch  a s významnou pomocou páru programovateľných tlačidiel na spodnej strane štítkov, Newton ESL eliminujú niekedy nepríjemný krok pre každého zákazníka - hľadania personálu, ktorý, môže pomôcť v prípade otázok.

Tlačidlá môžu byť naprogramované tak, aby ich zákazníci mohli použiť na privolanie pomoci, na notifikáciu personálu prevádzky, že niektorý produkt chýb, alebo nie je vyložený, prípadne notifikovať o exspirácii produktu. 

Takýmto interaktívnym spôsobom je personál obchodu okamžite upozornený na zákaznícku požiadavku a vie, v podstate bez zbytočných prestojov, pomôcť zákazníkovi. Zákazníci, už nebudú musieť hľadať niekoho z personálu, kvôli pomoci ktorú potrebujú – či už sa jedná o otázky súvisiace s produktom, alebo praktické rady pre nákup v danej prevádzke.

Vyššia produktivita zamestnancov

Jednoduchým stlačením tlačidla môže Newton ESL upozorniť zamestnancov predajne a manažérov na dôležité, alebo problematické veci. V konečnom dôsledku to znamená efektívne dokladanie tovaru, výmenu tovaru pred expiráciou, prípadne vyššiu efektivitu pre iné denné úlohy. V konečnom dôsledku však získava najmä zákazník - zamestnancom ostáva viac času ktorý môžu venovať práve zákazníckym otázkam a požiadavkám.

Programovateľné tlačidlá nielen premosťujú komunikáciu medzi zákazníkmi a zamestnancami prevádzky, ale dokážu urýchliť komunikáciu medzi personálom predajne a vedúcimi predajne alebo ich supervízorom. Zrýchlenie procesov v predajni znamená pre zamestnancov viac času na vykonávanie bežných denných úloh, čo sa v konečnom dôsledku prejaví vo väčšej efektívnosti zamestnancov pri vykonávaní úloh.

A úspora času? 

Úspora času pri vykonávaní denných úloh znamená spokojnejších zamestnancov, ktorí nemusia využívať nadčasy alebo obedňajšie prestávky, kvôli nahromadeným nedokončeným úlohám. Tým vytvárať zdravé pracovné prostredie a eliminujete zbytočný stres v práci a možný problém vyhorenia zamestnanca. 

Využitie ESL však rezultuje aj v úspore času potrebného na realizáciu Propagačno-predajných kampaní v predajni, ktoré za pomoci Newton ESL vedia na to určení zamestnanci spúšťať na diaľku, digitálne a bez prestojov - v podstate okamžite.

Digitálne elektronické štítky Newton ESL dokážu viac než len zvýšiť predaj maloobchodníkov prostredníctvom digitalizácie. Automatizácia procesov, ktorú digitálne štítky predstavujú, vytvára pozitívny dominový efekt pre všetky oblasti každodenného podnikania v maloobchode.

ESL a určovanie polohy - indoor navigácia.

Využívanie elektronických štítkov Newton ESL prináša hneď niekoľko výhod, jednou z nich je jasná a presná lokalizácia v priestore prevádzky / skladu.

Rozmach technológií a digitalizácia procesov ponúkajú podnikateľom možnosti ako jednoduchšie a efektívnejšie spravovať a riadiť jednotlivé firemné procesy a partnerov. Jednou z takýchto funkcionalít je možnosť využívania lokalizačných služieb – či už v podobe využitie geolokačných funkcií na stanovenie polohy a sledovanie v logistike, alebo v podobe lokálnej lokalizačnej služby využiteľnej v priestoroch prevádzky respektíve skladu na určenie polohy konkrétnej tovarovej položky, na sledovanie pohybu produktov a aktív spoločnosti, alebo na optimalizáciu priestorového uloženia produktov. 

ESL a lokalizačné služby

Dostupnosť a využívanie paralelne fungujúcich maloobchodných kanálov (omnichannel) predstavujú na jednej strane výhodu z pohľadu predajných aktivít a marketingu, z pohľadu dennej operatívy a logistických operácií tento benefit však komplikuje možnosť sledovania jednotlivých kanálov a ich správu.

Aj v tomto prípade sa možnosť aktívnej lokalizácie rôznych typov firemných aktív alebo určenia polohy konkrétneho tovaru javí ako kľúčová funkcionalita ktorá významným spôsobom napomáha optimalizácii procesov a tiež rýchlosti. Zamestnancom umožňuje získať predstavu o tom kde sa konkrétne aktíva / produkty nachádzajú, čo v konečnom dôsledku podporuje kvalitnejšie rozhodnutia.

Sklad, logistika a dodávatelia

V súčasnej dobe trh ponúka množstvo technologických riešení pre riešenie potreby geolokalizácie. Či už je cieľom optimalizácia logistických procesov, kontrola pohybu aktív, resp. nákladnej prepravy, je často výhodou využiť kombináciu viacerých riešení na dosiahnutie optimálneho výsledku. 

Preto sú elektronické štítky Newton ESL skvelým riešením ktoré vie geolokačné funkcie doplniť na tej najnižšej úrovni – priamo v sklade na skladových regáloch. Riešenie umožní presnú lokalizáciu konkrétneho produktu, tak isto ako aj produktov, najmä v prípade ak je využívaná funkcia pick-by-light o ktorej budeme hovoriť v našich ďalších blogoch.

Okrem samotnej signalizácie polohy produktu cez vstavané LED svetlo, umožní lokačná sieť vytvorená z ESL štítkov presne a jednoducho lokalizovať presné umiestnenie produktu v sklade a túto polohu kombinovať a dať do kontextu aktuálnej polohy skladníka / vozíka / kontajneru alebo palety.

Súvisiacimi benefitmi sú v tomto prípade eliminácia chybovosti pri pickovaní tovaru a následnej nakládke, okamžitá vizuálna informácia o sklade zásob v reálnom čase, ako aj úspory na nákladoch súvisiacich s logistickými procesmi.

Prevádzky

Množstvo artiklov v maloobchodnej prevádzke, ako aj politika optimalizácie ich umiestnenia v prevádzke na základe behaviorálnych dát o správaní zákazníka sprevádza problém s určením ich umiestnenia najmä v čase. ESL pomáhajú zamestnancom, ktorí sú zodpovedný za dokladanie tovarov, resp. za prípravu balíkov pre klientov nakupujúcich cez eshop vykonávať tieto úlohy rýchlejšie, bez chýb a v optimálnom poradí. Mobilná aplikácia na pickovanie sa môže zmeniť na lokalizátor produktu a v reálnom čase ukázať umiestnenie hľadaného produktu v prevádzke. Tak isto ako vie navrhnúť optimálnu postupnosť jednotlivých krokov s cieľom proces dokladania alebo prípravy online objednávky urýchliť. 

Tak ako v prípade logistiky aj v tomto prípade sú súvisiacimi benefitmi eliminácia chybovosti, vizuálna informácia o hľadanom produkte vďaka LED signalizácii, a jednoznačné úspory na nákladoch súvisiacich s uvedenými procesmi.

Je samozrejme dôležité spomenúť, že lokalizačné benefity s podporou softvérového nástroja vedia využívať aj klienti. Víziou je možnosť „uploadnuť“ nákupný zoznam do virtuálneho košíka v dedikovanej aplikácii alebo webstránky a po príchode do prevádzky zoznam iniciovať, nechať si navrhnúť optimálnu cestu a aktivovať si signalizáciu požadovaných tovarov.

Riadenie procesov

Maloobchodné siete a jednotlivé procesy a operácie často presahujú využívanie jedného predajného alebo distribučného kanála. Pri kombinácii online predaja s typickou kamennou prevádzkou je táto komplexnosť procesov ešte hmatateľnejšia. A detailov a úloh na ktoré treba brať ohľad je jednoducho príliš veľa. V tomto momente do hry vstupujú digitálne technológie ktoré pomáhajú procesy digitalizovať a zároveň zjednodušovať. 

To je aj hlavnou úlohou elektronických štítkov ESL. Predstavujú jeden z kľúčových „detailov“, ktoré vedia synergicky pomôcť lepšim výsledkom aj v iných oblastiach fungovania maloobchodných prevádzok a sietí. Keďže sú všetky elektronické štítky zapojené do jednej infraštuktúry a zdieľajú spolu centralizovanú databázu, umožňujú zber údajov zo štítkov na jednom mieste. A teda zabezpečujú rovnaký prístup k informáciám (aj v čase aj priestore) pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

Cenovo výhodné riešenie?

SOLUM ESL elektronické štítky sú z pohľadu lokačných služieb a súvisiacich benefitov a vynaložených nákladov naozaj lacnou inováciou. Na komunikáciu využíva štandard Low Power Wide Area Networks (LPWAN)a existujúce pripojenia Wi-Fi na výmenu informácií potrebných pre lokalizačné služby a ich zdieľanie s inými zariadeniami / systémami.

Okrem toho sú elektronické štítky zároveň optimalizované tak, aby aj v prípade využívania lokalizačných služieb efektívne využívali životnosť batérie. 

Rozšírte svoju obchodnú činnosť so SOLUM

Inovácie sú nevyhnutné. Inovácie znamenajú konkurencieschopnosť. Inovácie znamenajú byť o krok vpred. Využite preto aj vy nové technológie a vstúpte do sveta digitalizácie spolu s nami a elektronickými štítkami Newton.

Náš partner pre oblasť ESL, spoločnosť SOLUM je od roku 2007 lídrom v tejto oblasti.V prípade otázok nás kontaktujte alebo navštívte našu webovú stránku ešte dnes: www.unity.sk alebo nás kontaktujte na sales@unity.sk / esl@unity.sk.