sales@unity.sk
June 8, 2020

Tri spôsoby, ako digitálne štítky Newton pomáhajú zamestnancom


Digitálne štítky Newton priamo i nepriamo pomáhajú zamestnancom tým, že premosťujú rýchlejšiu komunikáciu medzi zákazníkmi a zamestnancami prevádzky, zvyšujú produktivitu zamestnancov a v neposlednom rade prispevajú k výraznej úspore času.


Efektívny proces komunikácie medzi zákazníkmi a zamestnancami

S rýchlosťou aktualizácie a zobrazenie nového obsahu až10x vyššou ako pri iných elektronických štítkoch  a s významnou pomocou páru programovateľných tlačidiel na spodnej strane štítkov, Newton ESL eliminujú niekedy nepríjemný krok pre každého zákazníka - hľadania personálu, ktorý, môže pomôcť v prípade otázok.

Tlačidlá môžu byť naprogramované tak, aby ich zákazníci mohli použiť na privolanie pomoci, na notifikáciu personálu prevádzky, že niektorý produkt chýb, alebo nie je vyložený, prípadne notifikovať o exspirácii produktu. 

Takýmto interaktívnym spôsobom je personál obchodu okamžite upozornený na zákaznícku požiadavku a vie, v podstate bez zbytočných prestojov, pomôcť zákazníkovi. Zákazníci, už nebudú musieť hľadať niekoho z personálu, kvôli pomoci ktorú potrebujú – či už sa jedná o otázky súvisiace s produktom, alebo praktické rady pre nákup v danej prevádzke.

Vyššia produktivita zamestnancov

Jednoduchým stlačením tlačidla môže Newton ESL upozorniť zamestnancov predajne a manažérov na dôležité, alebo problematické veci. V konečnom dôsledku to znamená efektívne dokladanie tovaru, výmenu tovaru pred expiráciou, prípadne vyššiu efektivitu pre iné denné úlohy. V konečnom dôsledku však získava najmä zákazník - zamestnancom ostáva viac času ktorý môžu venovať práve zákazníckym otázkam a požiadavkám.

Programovateľné tlačidlá nielen premosťujú komunikáciu medzi zákazníkmi a zamestnancami prevádzky, ale dokážu urýchliť komunikáciu medzi personálom predajne a vedúcimi predajne alebo ich supervízorom. Zrýchlenie procesov v predajni znamená pre zamestnancov viac času na vykonávanie bežných denných úloh, čo sa v konečnom dôsledku prejaví vo väčšej efektívnosti zamestnancov pri vykonávaní úloh.

A úspora času? 

Úspora času pri vykonávaní denných úloh znamená spokojnejších zamestnancov, ktorí nemusia využívať nadčasy alebo obedňajšie prestávky, kvôli nahromadeným nedokončeným úlohám. Tým vytvárať zdravé pracovné prostredie a eliminujete zbytočný stres v práci a možný problém vyhorenia zamestnanca. 

Využitie ESL však rezultuje aj v úspore času potrebného na realizáciu Propagačno-predajných kampaní v predajni, ktoré za pomoci Newton ESL vedia na to určení zamestnanci spúšťať na diaľku, digitálne a bez prestojov - v podstate okamžite.

Digitálne elektronické štítky Newton ESL dokážu viac než len zvýšiť predaj maloobchodníkov prostredníctvom digitalizácie. Automatizácia procesov, ktorú digitálne štítky predstavujú, vytvára pozitívny dominový efekt pre všetky oblasti každodenného podnikania v maloobchode.

Back to blog