sales@unity.sk

Aims

Jeden systém pre všetky vaše prevádzky

Požiadať o cenu
Skroluj

Pokročilý systém riadenia informácií - AIMS - Advanced Information Management System

Je určený výhradne pre systémy Newton ESL.
Spravujte všetko z jedného miesta - etikety, produkty, zásoby, používateľov a údaje.

AIMS SaaS

Nainštalujte hardvér, prihláste sa do Aims SaaS a môžete začať pracovať...je to také jednoduché…So službou Aims SaaS sa môžete sústrediť na svoje podnikanie, zatiaľ čo naši odborníci zabezpečia bezproblémovú prevádzku

So službou Aims SaaS sa môžete sústrediť na svoje podnikanie

 • Výrazná úspora nákladov
 • Rýchla implementácia
 • Škálovateľná a spoľahlivá prevádzka
 • Aktualizácie a upgrady softvéru v reálnom čase

Prečo AIMS SaaS?

Rýchla implementácia

Model predplatného Aims SaaS znamená, že stačí zaplatiť predplatné - nie je potrebné inštalovať a konfigurovať jednotlivé počítače a cloudové prostredia tretích strán, takže prínosy systému uvidíte oveľa skôr, ako si myslíte.

Úspora nákladov

S Aims SaaS nemusíte investovať a udržiavať vlastné dátové centrum ani úložný server na správu svojich ESL - stačí nainštalovať bránu, zaviesť ESL a získať od nás hostingovú službu.

Automatická škálovateľnosť

S Aims SaaS nedochádza k plytvaniu ani strate zdrojov či príležitostí, pretože automaticky škálujeme zdroje servera v závislosti od denného využitia služby, takže ak sa zníži miera využívania systému znižuje sa aj poplatok za využívané služby.

Vylepšená udržateľnosť

Využitím služby Aims SaaS môžete získať ekologické výhody a zároveň transformovať svoje obchodné procesy. Odstránením potreby lokálnych systémov môžete v porovnaní s tradičnými riešeniami dosiahnuť zníženie spotreby energie a uhlíkovej stopy.

Bezproblémové aktualizácie

Aktualizácie a upgrady softvéru sú našou povinnosťou. Eliminujeme tým pre Vás potrebu realizovať inštalácie aktualizácií alebo bezpečnostných záplat. Môžete si byť istí, že budete mať vždy najaktuálnejší softvér Aims.

Funkcie Aims SaaS

Aims SaaS je vybavený všetkými funkciami, ktoré potrebujete na efektívnu digitalizáciu vášho podniku:
Vysoká dostupnosť a vyrovnávanie záťaže pre nepretržitú prevádzku
Škálovateľné zdroje pre maximálnu efektivitu nákladov
Architektúra s viacerými prevádzkami pre rýchly výkon aktualizácie štítkov
Nasadzovanie nových funkcií a služieb v reálnom čase
Nepretržitá kontrola výkonu a histórie
Dashboard BI (Business Intelligence)

API Authentication and Authorization

Authenticate calls to the API to registered users only
Track who is making the requests
Track usage of the API - Block or throttle any requester who exceeds the rate limits
Apply different permission levels to different users

Bezpečnosť

Bezpečnosť je dôležitým faktorom pri prechode do cloudu. Preto dbáme na to, aby bol náš softvér 100% zabezpečený spĺňal bezpečnostné požiadavky klientov a prechádzal pravidelnými bezpečnostnými kontrolami, aby sme Vám vedeli zabezpečiť, že vaše dôležité obchodné údaje budú v bezpečí pred potenciálnymi hrozbami. Disponujeme všetkými potrebnými certifikátmi a spĺňame bezpečnostné štandardy.

Správa identít

Overovanie používateľov prebieha na základe služby Microsoft Azure Active Directory

Overovanie a autorizácia API

Overovanie volaní na rozhranie API len registrovaným používateľom
Sledovanie toho, kto vykonáva požiadavky
Sledovanie používania rozhrania API - blokovanie alebo obmedzovanie žiadateľov, ktorí prekračujú limity
Možnosť použiť rôzne úrovne oprávnení pre rôznych používateľov

Aplikačná bezpečnosť - protokol HTTPS

Webová komunikácia - protokol HTTPS
Používanie verejných certifikátov SSL (nie certifikátov podpísaných vlastnými autormi)
Blokovanie týždenného hashovacieho algoritmu
Pravidelná kontrola zraniteľností (pomocou systému Nessus)

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie sú uložené v úložisku Azure a v databáze Azure SQL
Obe šifrujú údaje predvoleným spôsobom pomocou Azure Disk Encryption

Logovanie akcií a audit

Všetky údaje Logovania sú uložené na interných lokalitých. Doba uchovávania je konfigurovateľná tak aby spĺňala požiadavky klienta vyplývajúce z jeho interných bezpečnostných / retenčných politík.

AIMS Cloud

Flexibilné riešenie pre Vaše rastúce požiadavky.
Dátová flexibilita znamená, že budete schopní zvládnuť rastúci objem práce: zvýšte svoj predaj s nárastom zdrojov.

So službou Aims Cloud sa môžete sústrediť na svoje podnikanie

 • Funguje z dátového centra
 • Jednoduchšia údržba
 • Zabezpečený server
 • Vyrovnávanie záťaže (Load Balancing)
 • Správa viacerých obchodov z jedného dátového centra
 • Add-ons

Prečo AIMS Cloud?

Horizontálna škálovateľnosť

Používateľ má možnosť horizontálne škálovať webový server od jedného do troch (alebo koľko je potrebné), aby vedel spracovať viacero úloh.

Load Balancing

Služba Aims Cloud dokáže rozdeliť všetky záťaže prichádzajúce na server automaticky, konfigurácia však môže byť realizovaná aj manuáne. To umožňuje serveru využiť všetky dostupné zdroje (RAM a CPU).

Paralelné spracovanie

V prípade náročnejších úloh môžu spracúvať samostatné časti súčasne dva alebo viacero webových serverov bez toho, aby interferovali so systémovými procesmi.

Vysoká dostupnosť (HA)

Aims Cloud pracuje v režime Active-Active servera. Ak jeden systém vypadne, záťaž sa automaticky rozdelí medzi ostatné existujúce systémy WAS.

Bezpečnosť

Pri takom množstve cenných údajov spracovávaných cez Aims Cloud je nevyhnutné venovať maximálnu pozornosť bezpečnosti.

Obnova údajov

Zálohovanie
Upozornenia a hlásenia o stave
Overovanie používateľov
Obnova po havárii

AIMS Site

Uchovajte si všetky svoje údaje v rámci interného prostredia a majte plnú kontrolu nad tým, ako systémy pracujú s dátami.

Vlastnite a spravujte svoj softvér pomocou Aims Site. Pevné, spoľahlivé a flexibilné riešenie pre podniky, ktoré chcú škálovať a prispôsobovať systém podľa svojich aktuálnych potrieb vo vlastnom prostredí.

So službou Aims Site sa môžete sústrediť na svoje podnikanie

 • On-site server
 • Vlastníctvo softvérových licencií
 • Nie je závislé od internetového pripojenia
 • Doplnky

Prečo AIMS Site?

Nižšie dlhodobé náklady

Jednorazové licenčné poplatky a ročné poplatky za údržbu sú v prípade Aims Site nižšie v porovnaní s kumulatívnymi opakujúcimi sa nákladmi za hostované servery. Používatelia zvyčajne dosiahnu rentabilitu (ROI) dva až tri roky po počiatočnej investícii.

Bezpečnosť dát

Manuálne zadávanie údajov do fyzického servera na mieste s plnou kontrolou nad spôsobom ich zabezpečenia. S Aims Site si viete jednotlivé procesy nastaviť podľa interných bezpečnostných / IT politík.

Viac kustomizácií

Ak máte špecifické potreby, ktoré si vyžadujú jedinečné riešenia. Aims Site ponúka možnosť integrácie s aplikáciami tretích strán a i.

Dlhodobé riešenie

So službou Aims Site nebudete musieť byť viazaní technologickými rozhodnutiami dodávateľa. Menšia závislosť od dodávateľa tiež znamená, že váš systém ERP nebude ovplyvnený, ak zanikne alebo sa jeho ponuky stanú nadbytočnými.

Čo je súčasťou služby Aims Site?

Balík Aims Site obsahuje Dashboard, Portal, Core, Layout Designer, Web PDA a Postgresql DB v jednom balíku. K Aims Site Dashboard možno pristupovať aj prostredníctvom webového prehliadača.

Aims Dashboard

Prehľadné rozhranie a ikony Aims Dashboard vám poskytujú prístup k analytickým údajom a nástrojom, ktoré vám umožnia efektívnejšie riadiť celú ESL sieť. Niekoľkými kliknutiami môžete vyhľadať produkty, zobraziť úroveň zásob, spravovať profily používateľov a vytvárať systémové správy.

Aims Layout Designer

Aims je vybavený jednoduchým a používateľsky prívetivým nástrojom na návrh rozvrhnutia údajov zobrazených na displeji ESL tagu. Umožní Vám navrhnúť ESL tak, aby zodpovedali produktom, ktoré predávate, alebo aby korešpondovali s CI a značkou vášho obchodu.

Aims Manager

Aplikácia Aims Manager umožňuje vašim zamestnancom spravovať štítky oveľa rýchlejšie a jednoduchšie, takže sa môžu sústrediť na veci, ktoré sú pre váš podnik najdôležitejšie.

Jednoduchá integrácia s riešením tretej strany

Modulárna architektúra aplikácie Aims znamená, že ju možno rýchlo a jednoducho integrovať s už existujúcimi IT riešeniami prostredníctvom rozhrania REST API.

Robustná dátová bezpečnosť

Na zabezpečenie nepretržitej ochrany medzi štítkami, bránami a servermi systém využíva viaceré autentifikačné a šifrovacie protokoly.

AIMS Infrastructure

IT systém prevádzky (napr.: pokladnica, softvér na riadenie zásob atď.) je pripojený k systému AIMS IMS a zdieľa informácie o produktoch / dieloch.
Používatelia priraďujú štítky ku konkrétnym výrobkom pomocou PDA / mobilnej aplikácie.
Systém AIMS generuje obrázky štítkov na základe informácií o výrobku získaných z IT systému.
AIMS posiela aktuálne údaje a informácie o cenách do príslušných brán, ktoré ďalej posielajú údaje na konkrétne štítky

AIMS -> ESL proces

Systém Newton v kocke

Mám záujem o riešenie

Potrebujete optimalizovať výdavky investičného charakteru? 
Prípadne si samotnú investíciu rozložiť na dlhšie časové obdobie? Je pre Vás dôležité rozlišovať medzi CAPEX / OPEX nákladmi? Vyžaduje Váš top menežment alebo akcionári rýchlejšie ROI? Máme pre Vás riešenie, ktoré Vám radi vysvetlíme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.